Maisto pramonės ir gamybos įranga

Maisto įmonėms visada būdinga didelė darbo jėgos kaita dažnai siejama su sudėtingomis darbo sąlygomis ir aukštu rankinio darbo lygiu, žemas darbo našumas neleidžia šių įmonių savininkams pasiekti aukštesnio investicijų efektyvumo.
Todėl pagrindinė naujos kartos mašinų ir įrangos užduotis be pagrindinio technologinio tikslo yra padidinti darbo našumą, mažinti gamybos įrenginių energijos sąnaudas, sukurti patogias darbo sąlygas personalui.
Šiandien, kai Lietuvos valstybė ir ES suteikia neabejotiną pagalba mažosioms įmonėms maisto gamybos srityje per struktūrinius fondus ir paramos programas (pavyzdžiui, užimtumo programa regionuose – per darbo biržas, lengvatinės investavimo regionuose sąlygos – dabartinės Vyriausybės programa), galima gauti galutinį produktą vienos technologinės grandinės eigoje: nuo žemės ūkio produktų gamybos – sandėliavimo ir transportavimo – gatavų produktų gamyba , kurie būtų konkurencingi ne tik vidaus, bet ir užsienio rinkose.
Siūlome maisto pramonės įranga ir atskirų savarankiškai naudojamų mašinų, ir užbaigtų gamybos technologinių linijų pavidalu.